Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Φθινόπωρο,βροχή, σαλιγκάρι, φύλλα εργασίας
Φθινόπωρο,βροχή, σαλιγκάρι, φύλλα εργασίας

 

 

Μαθηματικά, αλγόριθμος